Managementul Calității Pedagogice (PQM) în cadrul DSBU

 

Prin termenul PQM se înțelege în școlile germane din străinătate un model teoretic unitar pentru calitatea școlii, care pune în prim plan calitatea activității educaționale și oferă puncte de plecare pentru o dezvoltare sistematică a calității (ZfA-ABC). Pentru a-l implementa, a fost creată în cadrul DSBU pe parcursul anului școlar 2014/2015 o echipă PQM, numită și echipă de conducere, care conduce, însoțește și evaluează acest proces de dezvoltare a școlii. Pentru a putea reprezenta întreaga școala, această echipă este formată dintr-un reprezentant al direcțiunii, direcțiunea grădiniței, cadre didactice din școala primară și din liceu, precum și dintr-un reprezentant al personalului pentru nevoi speciale. Înainte de fiecare ședință pedagogică se mai reunește și echipa de conducere lărgită, din care fac parte și reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților și un membru al consiliului de administrație.

Cadru orientativ și punct de plecare pentru o activitate de succes a PQM îl reprezintă o viziune proprie, care sintetizează filozofia pedagogică a corpului profesoral, dar reflectă și viziunea elevilor, părinților și a consiliului de administrație a DSBU. Elaborarea acestei misiuni a fost un proces de cooperare încheiat la sfârșitul anului școlar în curs, astfel încât viziunea a putut fi adoptată în cadrul celei de-a doua ședințe pedagogice. Viziunea noastră reprezintă acum pentru următorii ani punctul de plecare pentru dezvoltarea procesului de învățamânt, a personalului și a organizației din cadrul DSBU și reprezintă baza pentru curricula școlară ce urmează a fi elaborată.

În afară de aceasta, grupului de conducere îi revin și alte sarcini, precum coordonarea și documentarea muncii conceptuale, propunerea unor sesiuni de formare, informarea tuturor comisiilor și planificarea proceselor de dezvoltare ale școlii în general.

 

Echipe responsabile cu creerea conceptelor DSBU

 

Cum ia naștere un concept?

 • Idee, obiective, necesitate
 • Formarea unei echipe pentru un anumit concept  în acord cu echipa responsabila de managementul calității pedagogice (PQM) (min. 3 persoane din cadrul școlii, una dintre acestea fiind responsabil principal) în caz ideal: un expert
 • Prima întâlnire: stabilirea planului de acțiune (trebuie depus la PQM spre arhivare)
 • Următoarele întâlniri: procese verbale (trebuie depuse la PQM spre arhivare)
 • Prezentarea și discutarea planului în cadrul unei conferințe pedagogice
 • Revizuire (trebuie depusă la PQM spre arhivare)
 • Prezentarea și discutarea conceptului într-o grupă de conducere mai extinsă
 • Posibilă revizuire
 • Prezentarea, discutarea și adoptarea conceptului în cadrul unei conferințe școlare (depuse la conducerea școlii și la PQM spre arhivare)
 • Publicarea pe pagina de internet a școlii
 • Evaluare continuă (începând cu pasul 2) PQM = managementul calității pedagogice

 

Concepte