Plan de Învățământ

Planul de învățământ al landului Baden-Württemberg

 

Planul de învățământ al Școlii Germane din București se bazează pe planurile de învățământ al landului Baden-Württemberg.

 

Orele predate de vorbitori nativi de limba germană se bazează pe concretizare, pe asocierea cu aspecte din viața reală și pe raportarea la acțiune, precum și pe stabilirea temelor adecvate pentru copii. Planul de învățământ al landului Baden-Würtemberg pentru școala primară și gimnaziul pe care se bazează educația la DSBU se găsesc pe pagina Institutului pentru Dezvoltarea Școlilor.

Orarele, conținutul orelor și materialele folosite sunt în conformitate cu regulamentul landului Baden-Württemberg. Suplimentar cu aceste planuri de învățământ sunt predate și 2 ore de limba română ca limba străină precum și 4 ore de limba română pentru vorbitorii nativi, în conformitate cu cerințele Ministeriului Român de Educație.

 

 

 

Schimbarea școlii fără probleme

Orarele, conținutul orelor și materialele folosite sunt în conformitate cu regulamentul landului Baden-Württemberg. Respectarea exactă a orientărilor specificate permite elevilor DSBU-ului admiterea în școlile germane din Germania și în școlile germane din străinătate.

 

Diplome școlare

De la înființarea ei, Școala Germană București s-a dezvoltat împreună cu elevii ei. Fiind inițial o școală primară, ea cuprinde astăzi și toate clasele liceale. În anul 2016 primii copii au obținut certificatul de absolvire a 10 clase, iar în anul școlar 2018/2019 am avut primul arbiturient.

 

Curriculum materilor de studiu

Curricula materiilor de studiu se orientează după planurile de mai jos: