Școala Germană București

„Pedagogie Germană • Responsabilitate • Umanitate“

 

Grădiniță

Noi suntem convinși de faptul că în viață relațiile sunt fundamentale. De aceea creăm în grădinița noastră împreună cu copiii spații ce invită la nașterea și dezvoltarea relațiilor. În grupele noastre mixte de vârstă și interculturale, jocul liber are un rol special.

Atunci copiii pot învăța, de exemplu, să se respecte reciproc, să rezolve conflicte, și dobândesc abilitatea de a construi relații independente. Considerăm că este una dintre principalele noastre sarcini să îi însoțim în acest proces.

 

 

Școala Primară și Gimnaziu
Viziune I

Obiectiv și principiu fundamental

Întreaga comunitate școlară a DSBU se ghidează după principiul fundamental de a pune pe primul loc binele fiecărui copil în parte și de a-l face apt să își dezvolte competențele personale și să gândească și acționeze independent. Pentru aceasta ne implicăm cu toții în procesul cooperant al dezvoltării școlii.

 

Viziune II

Calitatea predării

Un standard înalt de calitate a ofertei educaționale ajută la atingerea obiectivelor educaționale stabilite. De aceea punem mare preț pe predarea orientată către elev, care îi pregătește pe elevii noștri pentru a face față cu succes provocărilor reale ale mediului în care trăiesc.

Aceasta este caracterizată și de structuri clare, precum și de un grad ridicat de diversitate, sprijinind și solicitând elevii în procesul de învățare. Faptul că lucrăm cu un număr mic de elevi constituie un avantaj în acest scop și face posibilă, în mare măsură, diferențierea și orientarea în funcție de dezvoltarea individuală. La evaluarea performanțelor elevilor punem mare preț pe notarea transparentă și comparabilă.

 

Viziune III

Viața școlară

Ne implicăm activ în viața școlară și participăm la organizarea ei. Coexistența noastră zilnică se distinge prin reguli clare, convenite de comun acord, luându-se în serios în special propunerile venite din partea consiliului elevilor. Aceste reguli sunt menite să le ofere elevilor o orientare, respectarea lor este însă sprijinită și de o activitate educațională consecventă.

 

Viziune IV

Modele

Toți angajații școlii se consideră modele pentru elevi și sunt dedicați ideii că învățăm o viață întreagă, dezvoltarea profesională fiindu-le o preocupare permanentă. Decizii transparente, precum și repartizarea clară a competențelor și o comunicare eficientă considerăm că reprezintă condițiile de bază ale unei activități de succes în cadrul școlii noastre. În ceea ce privește consilierea elevilor și părinților avem în vedere nevoile individuale.

 

Viziune V

Norme și valori

La baza interacțiunii noastre pline de apreciere se află respectul reciproc și toleranța față de aproapele nostru, precum și respectul față de mediul nostru înconjurător. Acest lucru este menit să îi facă pe elevii noștri capabili să devină parte a unei comunități interculturale cu caracter eterogen.