Susanna BECKER

Directoare Adjunctă
Diriginte Clasa a 11-a și a12-a
Profesoară de Limba Germană și Engleză

+40 (0)21 210 60 70
s.becker@dsbu.ro

Sally PRIESCHENK

 

Directoare Școală Primară

Diriginte Clasa a 4-a

+40 (0)786 031 006
grundschule@dsbu.ro

Irina ȚIȚEI

 

Diriginte Clasa 1

Profesoară de Școală Primară

 

i.titei@dsbu.ro

 

Paul PERAUER

 

Diriginte Clasa a 2-a

Profesor de Școală Primară

 

p.perauer@dsbu.ro

Alina NICOLAE

Diriginte Clasa a 3-a
Profesoară de Școală Primară

 

a.nicolae@dsbu.ro

Esther SCHALLOTT

Diriginte Clasa a 5-a
Profesoară de Limba Germană
și Franceză

e.schallott@dsbu.ro

Hubert MEILHAMER

Coordonator materii de specialitate în Limba Germană
Diriginte Clasa a 6-a
Profesor de Limba Germană si LER

h.meilhamer@dsbu.ro

 

Valentin GRIGOROIU

Coordonator ciclul gimnazial I (clasele 5-9)
Diriginte Clasa a 7-a
Profesor de Matematică, Limba Engleză, Sport

v.grigoroiu@dsbu.ro

Fabian SINGLER

Coordonator ciclul liceal (clasele 10-12)
Diriginte Clasa a 8-a
Profesor de Matematică si Muzică

f.singler@dsbu.ro

Alexander KECK

Diriginte Clasa a 9-a
Profesor de Matematică,
Fizică și Informatică

a.keck@dsbu.ro

Marco HECHT

Diriginte Clasa a 10-a
Profesor de Limba Engleză
și Istorie

m.hecht@dsbu.ro

Hervé FAGNONI

Profesor de Arte

h.fagnoni@dsbu.ro

Elevtherios SYMEONIDIS

Profesor de Matematică și Fizică

e.symeonidis@dsbu.ro

Irina DUCIU

Profesoară de Limba Română

i.duciu@dsbu.ro

Christoph BASSE

Profesor de Biologie și Chimie

ch.basse@dsbu.ro

Anne STUHLER

Profesoară de Științe Economice, Politice și Sociale

a.stuhler@dsbu.ro

Cipriana TOPLICEANU

Profesoară de Limba Engleză și Geografie

c.topliceanu@dsbu.ro

Judith MEIER

Profesoară
de Școală Primară

j.meier@dsbu.ro

Valentina MITRACHE

Profesoară de Limba Germană ca Limbă Străină și Franceză

v.mitrache@dsbu.ro

Miruna BOLOCAN

Profesoară de Limba Română
ca Limbă Străină

m.bolocan@dsbu.ro

Nathalie MIEUSSENS

Profesoară
de Limba Franceză

n.mieussens@dsbu.ro

Oana STAMATE

Profesoară
de Sport

o.stamate@dsbu.ro

Volker FESS

Supraveghetor

v.fess@dsbu.ro

Program cu părinții

NumeProgramareOrar
Lothar HIMMELScu programare prealabilă
Sally PRIESCHENKcu programare prealabilă
Susanna BECKERcu programareMiercuri 10:10 – 10:55
Irina ȚIȚEIcu programareMarți 8:10 – 8:55
Paul PERAUERcu programareVineri 13:25 – 14:10
Alina NICOLAEcu programareVineri 11:00 – 11:45
Esther SCHALLOTTcu programareVineri 11:55 – 12:35
Hubert MEILHAMERcu programareLuni 13:25 – 14:10
Valentin GRIGOROIUcu programareJoi 10:10 – 10:55
Fabian SINGLERcu programareJoi 11:00 – 11:45
Alexander KECKcu programareMiercuri 9:00 – 9:45
Marco HECHTcu programareVineri 10:10 – 10:55
Hervé FAGNONIcu programareMarți  12:35 – 13:20
Elevtherios SYMEONIDIScu programareMiercuri 10:10 – 10:55
Irina DUCIUcu programareMarți 12:35 – 13:20
Christoph BASSEcu programareMarți 10:10 – 10:55
Anne STUHLERcu programareMiercuri 14:15 – 15:00
Cipriana TOPLICEANUcu programareLuni 12:35 - 13:20
Judith MEIERcu programareMarți 13:25 – 14:10
Valentina MITRACHEcu programareVineri 10:10 – 10:55
Miruna BOLOCANcu programareJoi 10:10 – 10:55
Nathalie MIEUSSENScu programareMiercuri 12:35 – 13:20
Oana STAMATEcu programareVineri 8:10 – 8:55