DSBU azi – Profilul școlii noastre

 

Școala noastră este loc de întâlnire și de dezvoltare a competenței interculturale. Oameni din cercuri culturale vorbitoare de limba germană, română și alte limbi lucrează și învață aici zi de zi împreună și unii de la ceilalți, DSBU primind și elevi ce vin de la alte școli.

 

Pe baza principiului „Totul sub un singur acoperiș“– în cadrul DSBU există o colaborare strânsă între personalul creșei, grădiniței, școlii primare și cel al liceului. Acest lucru se întâmplă în diferite comitete, precum întâlnirea directorilor și echipa MCAP, în care sunt reprezentați angajații tuturor instituțiilor care fac parte din DSBU.

 

 

De asemenea preșcolarii sunt însoțiți la tranziția în școala primară atât de către educatori, cât și de către cadrele didactice din școala primară. Tranzițiile, ca acelea din casa părintească la creșă și grădiniță, sunt reglementate în Conceptul tranzițiilor și sunt organizate astfel încât să fie cât se poate de line pentru toți cei implicați. Aceasta include vizite reciproce făcute către și dinspre DSBU.

 

Școala Germană București (DSBU) pune mare preț pe competența lingvistică.

 

 

Acest lucru este demonstrat în primul rând prin faptul că majoritatea membrilor corpului didactic al școlii și al grădiniței sunt vorbitori nativi de limbă germană, care le servesc copiilor și adolescenților ca model lingvistic. Corpul didactic este format din cadre didactice liber recrutate, precum și din cadre didactice intermediate de către Biroul Central German pentru Învățământul din Străinătate (ZfA).

 

Promovarea timpurie (a limbajului) este importantă pentru noi.

 

În special la grădiniță aceasta se completează printr-un cadru didactic suplimentar, care lucrează într-o grupă mică. De asemenea în prim plan stă faptul că predarea materiilor în școala primară și liceu se desfășoară permanent în limba germană, care, fiind sprijinită de metode optime pentru învățarea limbii, se adresează și elevilor cu altă limbă maternă decât germana. Germana și româna se predau atât ca limbă străină cât și ca limbă maternă.

Elevii pot obține la DSBU certificatul de absolvire a 10 clase, dreptul de a intra în ciclul liceal superior și diploma de bacalaureat german internațional. Baza activității pedagogice în cadrul Școlii Germane București o reprezintă Cadrul de Calitate al Statului Federal și al Landurilor Federale pentru Școli Germane în Străinătate.

 

 

Dezvoltarea independenței și creativității începe deja de la creșă și este sprijinită și promovată în continuare la grădiniță (vezi conceptul pentru creșă, respectiv conceptul pentru grădiniță). Cursurile au loc în grupe mici de studiu, în care se sprijină dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și personalității elevilor. Elevii sunt îndrumați către învățarea independentă și sunt sprijiniți individual.

Școala Germană București pune mare preț pe climatul unui sprijin reciproc. Cursurile la Școala Germană București integrează diferite forme sociale și de lucru. Elevilor li se pun la dispoziție strategii de învățare și lucru, urmărindu-se dezvoltarea capacității lor de a-și corecta propriile greșeli. Prin intermediul activităților în grup elevii își dezvoltă cunoștințele și competențele sociale. Mai mult decât atât, forme de lucru precum webquests, cercurile de învățare și activitatea de planificare săptămânală stimulează elevii să învețe independent.

Pentru munca la procesele dezvoltării școlii este foarte importantă pentru noi colaborarea părinților și elevilor. Părinții au oricând posibilitatea de a discuta problemele lor cu profesorii și cu administrația școlii, în afară de aceasta purtătorii de cuvânt ai părinților din fiecare clasă pot asista la cursuri sau pot participa la anumite ședințe și întâlniri ale unor comitete. Consiliile părinților participă regulat la ședințele școlare și au un cuvânt de spus în aspecte fundamentale.

 

Consiliul clasei și consiliul elevilor oferă posibilitate de a colabora activ la dezvoltarea școlii.

 

 

Programe ca „Elevii ajută elevi“ promovează învățarea unii de la ceilalți, în programul de mentoring al grădiniței copiii mai mari îi sprijină pe cei mai mici și ușurează prin aceasta tranziția de la creșă și orientarea în noul mediu. Pe parcursul programului de mediatori elevilor li se oferă posibilitatea de a rezolva ei înșiși conflicte între elevi și de a-și dezvolta competențele sociale.

Diferitele departamente colaborează atât intern cât și între echipe. În special în cazul tranzițiilor în cadrul instituției (de ex. de la grădiniță la școala primară) are loc o cooperare intensivă. Personalul este caracterizat în total de un grad ridicat de motivare și un mare interes atât pentru dezvoltarea fiecărui membru al familiei școlii, cât și al școlii ca un tot. De asemenea corpul didactic este caracterizat de un grad mare de flexibilitate și spontaneitate.