Sistemul de meditații al Școlii Germane București

Proiectul “Elevii ajuta elevi” este parte componentă a conceptului de sprijin al DSBU și oferă următoarele avantaje:

  • Prin munca în grupe mici, respectiv prin cursuri individuale se obține un grad ridicat de eficiență a procesului de învățare.
  • Sunt abordate deficiențele de bază și lacunele din cunoștințele elevilor și se repetă serios materia de studiu curentă.
  • Elevii găsesc oricând răspunsuri la întrebările lor.
  • Datorită unei permanente comunicări cu profesorii, cursurile EaE sunt strâns corelate cu materia predată în școală.
  • Diferența de vârstă dintre elevi și JuniorTeacher–EaE este relativ mică, astfel evitându-se conflictele dintre generații în timpul cursurilor.
  • Colaborarea dintre JuniorTeacher–EaE și elevii din anii de studiu inferiori poate avea efecte pozitive și asupra comportamentului social și poate întări spiritul de echipă.
  • Elevii învață într-un cadru familiar.
  • Se scutește timpul care ar fi necesar găsirii unui meditator potrivit.
  • EaE oferă un cadru stabil și ferm (sunt stabilite și fixe JuniorTeacher–EaE, ora și locul de desfășurare).
  • Participarea la cursurile EaE poate începe în oricând pe parcursul anului școlar, nu implică nicio obligație contractuală și este gratuită.

Deci cum funcționează exact?

Cine vrea sa ofere meditații ca JuniorTeacher–EaE solicită acest lucru completând formularul „Profilul JuniorTeacher–EaE” ce trebuie semnat de către profesorul de specialitate și de către părinți. Dirigintele clasei transmite apoi cererea coordonatorilor EaE. În cazul în care totul este în ordine, se găsește elevul care are nevoie de meditații la materia respectivă și poate începe treaba!

Cine are nevoie de meditații solicită acest lucru completând formularul „Profilul Elevului–EaE”, ce trebuie semnat de profesorul de specialitate și de către părinți. Dirigintele clasei transmite apoi cererea coordonatorilor EaE. Dacă totul este în ordine, se găsește elevul care dorește să ofere meditații la materia respectivă și poate începe treaba!

 

Formularele le găsiți aici:
Profilul> EaE–JuniorTeacher
Profilul > EaE–Elev