Sărbătoarea Sfântului Martin cu marșul lampioanelor a făcut toamna și mai captivantă pentru copii. Prin acestă punere în scenă, copiii au jucat rolul Sfântului Martin și al cerșetorului. Valori precum iubirea aproapelui, mulțumirea și generozitatea au fost tematizate într-un mod adecvat vârstei.

Pentru a conștientiza și mai bine sensul acestei sărbători, fiecare copil a primit  o pâinică făcută de ei pentru a o împărți cu familia acasă.