Pedagogul nostru social este persoană de contact pentru eleve și elevi în cazul unor întrebări individuale și probleme care apar atât în mediul școlar cât și în toate situațiile de viață.

El mediază între părinți/reprezentanți legali, eleve/elevi și cadrele didactice.

Acesta consiliază părinții și îi susține în probleme educaționale.

În plus planifică și coordonează proiecte, cum ar fi de exemplu trainingul social, prevenția violenței și adicției și conduce lucrări pedagogice de grup pentru consolidarea competențelor sociale ale elevelor și elevilor.

El este invitat să se adreseze claselor pentru a îmbunăți procesele interne de grup și pentru a asigura un climat propice învățării.

În plus acesta inițiază și coordonează procese participative.

Pedagogul nostru social este și persoană de contact pentru părinți și angajatele/angajații creșei și grădiniței.

El promovează cooperarea dintre toate organele DSBU.

Norbert LEBA

Pedagog Social