Va multumim pentru ca ati aplicat pentru acordarea unei burse pentru liceu in cadrul ASOCIATIEI PENTRU INFIINTAREA SI SPRIJINIREA SCOLII GERMANE BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 20G, RO – 013328, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor comertului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti sub nr. 57/29.08.2007, cod unic de inregistrare 22351550, (“Asociatia”).

Asociatia prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor care aplica pentru obtinerea unei burse pentru liceu in cadrul acesteia, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale privind confidentialitatea si protectia datelor, precum si politicilor interne privind protectia datelor si asigurarea securitatii acestora (“Aplicantul” sau “Aplicantii”).

Scopul acestei Notificari privind Prelucrarea Datelor (“Notificarea”) este acela de a va face cunoscuta modalitatea in care vom trata datele dumneavoastra cu caracter personal incluse de dvs. in scrisoarea de intentie, in foile matricole din ultimii 4 ani de scoala, in diploma de la examenul de capacitate si in orice alt document pe care ni-l transmiteti in scopul aplicarii pentru o bursa pentru liceu in cadrulAsociatiei noastre sau comunicat noua („Documentele”).

Prezenta Notificare este parte integranta din Procedurile Asociatiei si va fi modificata periodic, versiunea de fata fiind una actualizata.

Daca nu doriti prelucrarea datelor dvs., va rugam sa nu incarcati pe site Documentele solicitate in vederea aplicarii pentru bursa.

Prin urmare, va informam ca, in scopul derularii procesului de selectie a celor carora li se acorda bursa pentru care ati aplicat, pe parcursul procesului de selectie Asociatia prelucreaza datele dumneavoastra personale cuprinse in Documente, in calitate de Aplicant (ex: numele si prenumele dvs., sexul, data nasterii, adresa, stare civila, e-mail, numar de telefon, experienta profesionala anterioara, studii, imagine- in situatia in care CV-ul contine poza dvs), adresa IP, tip browser, tip device si alte informatii pe care decideti sa le treceti in CV, precum si alte informatii pe care vi le vom solicita pe parcursul acestui proces si care au relevanta pentru aprecierea rezultatelor anterioare ale dvs. care v-ar face compatibil pentru obtinerea bursei (toate denumite in continuare in mod colectiv „Date Personale”).

Va rugam sa ne informati daca intervine vreo schimbare in legatura cu Datele Personale ale dvs.

Va informam ca Datele Personale ale dvs. vor putea fi transmise, in acelasi scop, catre parteneri contractuali ai Asociatiei pentru efectuarea demersurilor necesare acordarii bursei (daca va fi cazul).

In masura in care nu veti fi selectat pentru acordarea unei burse, nu vom pastra Documentele in evidentele noastre, astfel ca vom distruge sau vom sterge Datele Personale din sistemele noastre

Datele dvs. Personale vor putea fi pastrate pentru o perioada mai mare in situatia aparitiei sau posibilitatii de aparitie a unei situatii litigioase dintre dvs. si noi, pana la solutionarea acesteia.

Temeiul juridic al prelucrarii Datelor dvs. Personale este consimtamantul dvs. art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 679/2016 si necesitatea executarii demersurilor necesare inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b) teza a doua din Regulamentul UE 679/2016) (daca ati fost selectat pentru acordarea bursei).

  • In temeiul prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal, dvs. aveti urmatoarele drepturi:
  • de a solicita Asociati acces la Datele Personale, precum si rectificarea acestora;
  • de a solicita stergerea Datelor Personale, de a va opune prelucrarii acestora, cu mentiunea ca, intr-o astfel de situatie am putea fi in imposibilitatea de a continua procesul de recrutare in ceea ce va priveste;
  • de a solicita restrictionarea prelucrarii pana la efectuarea rectificarii datelor sau, in masura in care va opuneti prelucrarii, pana la momentul solutionarii acestei cereri;
  • de a va adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania; anspdcp@dataprotection.ro; Telefon:  +40.318.059.211 /+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; http://www.dataprotection.ro/?page=contact
  • dreptul la portabilitatea datelor (daca se va aplica).

Mentionam ca, la nivelul Asociatiei, nu exista un proces decizional automat care sa conduca la crearea unui profil al dvs., orice evaluari de natura profesionala urmand a fi efectuate in limitele si cu procedurile permise de dispozitiile legale.
Pentru orice intrebari cu privire la cele de mai sus, precum si pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa responsabilului cu protectia datelor la adresa de email dsbu@dsbu.ro sau la adresa sediului Asociatiei, mentionata la inceputul prezentei note de informare.

Cu stima,
ASOCIATIA PENTRU INFIINTAREA SI SPRIJINIREA SCOLII GERMANE BUCURESTI